Arm-hand revalidatie

Na een hersenletsel ervaart meer als de helft van de getroffenen fysieke problemen ter hoogte van het bovenste lidmaat. 

Men spreekt dan over een hemiplegie (verlamming van 1 of meer lichaamsdelen aan één kant van het lichaam) of  een hemiparese (onvolledige verlamming van 1 kant van het lichaam).

Binnen de revalidatie van het bovenste lidmaat zijn de doelstellingen steeds patiëntgericht;

  • Comfort en pijncontrole doormiddel van mobilisaties 
  • Advies in zelfzorg en positionering van het aangedane lidmaat
  • Functionele training binnen dagdagelijkse taken
  • Hanteren ondersteunende of aanvullende hulpmiddelen 
  • Indien er zich onvoldoende herstel ontwikkeld, wordt er overgeschakeld naar éénhandigheidstraining
  • Hydrotherapie 

Terug naar therapieaanbod

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x