Praktisch

Je kan een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen via ‘contact’ dat je kan terugvinden op onze website.  Je kan ons ook een rechtstreeks mailtje sturen naar info@nahdien.be 

Tijdens dit gesprek kan jouw persoonlijk traject ook verder besproken worden. 

Met voorschrift:

Indien je een voorschrift hebt ontvangen van een fysisch geneesheer, hanteren wij de voorop bepaalde nomenclatuur van het RIZIV. Deze worden regelmatig aangepast en kunnen geraadpleegd worden via de officiële website van het RIZIV.

Analyse 

Na verwijzing en aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Hierin wordt samen met u vastgesteld wat de belangrijkste problemen zijn die u ervaart in uw dagelijks leven en waar we samen aan kunnen gaan werken (het behandelplan). Afhankelijk van het probleem, vindt verder onderzoek plaats (observatie, testen, huis- of werkbezoek). Tevens wordt vastgesteld welke mogelijkheden u zelf ter beschikking hebt en hoe u die kunt inzetten. We kijken hierbij naar u én naar uw omgeving.

Behandelfase

Vervolgens vindt er training plaats of leert u op een andere manier activiteiten uit te voeren. Als dit niet mogelijk is zoekt de ergotherapeut een oplossing in de vorm van een hulpmiddel, instructie aan betrokkenen of aanpassing van de taken of omgeving. Er wordt met andere hulpverleners afgestemd.

Wij werken steeds patiëntgericht. Dit betekent dat iedere oplossing, aanpassing, training en advies volledig aangepast is aan jouw persoonlijke noden.

Evaluatie

De behandeling wordt regelmatig geëvalueerd en na afloop vindt met uw instemming een schriftelijke rapportage naar de verwijzer plaats. Hieruit kan verder advies geboden worden.

Zonder voorschrift:

Dezelfde opbouw van het bovenstaande verloop wordt grotendeels gehanteerd. 

Maar in dit geval is de behandelfase volledig afhankelijk van het aantal therapeutische behandelingen die je zelf wil volgen. 

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x