Cognitieve revalidatie

Ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel  kunnen er naast zichtbare lichamelijke gevolgen (bv.  een halfzijdige verlamming) ook minder zichtbare gevolgen ontstaan zoals snel vergeten, trager zijn in denken en handelen, moeilijk kunnen concentreren in een drukke ruimte, vermoeid zijn, problemen met plannen en organiseren, enz. Deze veranderingen in het denken noemt men ook wel cognitieve gevolgen.  

In eerste instantie is het van belang een zicht te krijgen op de beperkingen die de cliënt ervaart binnen het dagelijks functioneren om vervolgens samen met de cliënt een behandelplan op te stellen. Afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt kan dit behandelplan o.a. bestaan uit psycho-educatie over de gevolgen van een NAH, functie-training, het aanleren van cognitieve strategieën zoals: 

  • het gebruiken van een agenda of notitieblaadjes of het instellen van een alarm om je medicatie niet te vergeten bij geheugenproblemen,
  • een activiteit opsplitsen in verschillende deeltaken bij vermoeidheidsklachten,
  • het bepalen van vaste oriëntatie punten buiten- of binnenshuis bij oriëntatieproblemen,
  • een stappenplan maken bij planning- en organisatieproblemen, leren doseren van belasting en belastbaarheid etc. 

Terug naar therapieaanbod

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x